ETF類型 基金名稱
國泰道瓊工業平均指數基金 (股票代號:00668  簡稱:國泰美國道瓊)
指數組成
 • 列印
指數成分股
 • 股票代號 股票名稱 比重
  GS.N Goldman Sachs Group Inc 7.04%
  UNH.N Unitedhealth Group Inc 7.00%
  HD.N Home Depot Inc 5.42%
  BA.N Boeing Co 4.81%
  MSFT.OQ Microsoft Corp 4.79%
  AMGN.OQ Amgen Inc 4.71%
  CAT.N Caterpillar Inc 4.52%
  V.N Visa Inc A 4.52%
  HON.N Honeywell Intl Inc 4.36%
  CRM.N SALESFORCE.COM INC 4.33%
  MCD.N McDonalds Corp 4.33%
  DIS.N Walt Disney Co 4.05%
  MMM.N 3M Co 3.75%
  JNJ.N Johnson & Johnson 3.29%
  JPM.N JP Morgan Chase & Co 3.22%
  TRV.N Travelers Cos Inc 3.17%
  AXP.N American Express Co 3.00%
  NKE.N NIKE Inc B 2.82%
  WMT.N Wal-Mart Stores 2.68%
  PG.N Procter & Gamble 2.59%
  IBM.N Intl Business Machines Corp 2.57%
  AAPL.OQ Apple Inc. 2.57%
  CVX.N Chevron Corp 2.18%
  MRK.N Merck & Co Inc 1.54%
  DOW.N Dow Inc 1.31%
  INTC.OQ Intel Corp 1.26%
  VZ.N Verizon Communications Inc 1.17%
  KO.N Coca-Cola Co 1.05%
  WBA.OQ Walgreens Boots Alliance Inc 1.00%
  CSCO.OQ Cisco Systems Inc 0.95%
 • 資料來源:國泰投信整理, 2021/03/04
 • 列印
國泰道瓊工業平均指數基金 (股票代號:00668  簡稱:國泰美國道瓊)
指數組成
指數成分股
 • 股票代號 股票名稱 比重
  GS.N Goldman Sachs Group Inc 7.04%
  UNH.N Unitedhealth Group Inc 7.00%
  HD.N Home Depot Inc 5.42%
  BA.N Boeing Co 4.81%
  MSFT.OQ Microsoft Corp 4.79%
  AMGN.OQ Amgen Inc 4.71%
  CAT.N Caterpillar Inc 4.52%
  V.N Visa Inc A 4.52%
  HON.N Honeywell Intl Inc 4.36%
  CRM.N SALESFORCE.COM INC 4.33%
  MCD.N McDonalds Corp 4.33%
  DIS.N Walt Disney Co 4.05%
  MMM.N 3M Co 3.75%
  JNJ.N Johnson & Johnson 3.29%
  JPM.N JP Morgan Chase & Co 3.22%
  TRV.N Travelers Cos Inc 3.17%
  AXP.N American Express Co 3.00%
  NKE.N NIKE Inc B 2.82%
  WMT.N Wal-Mart Stores 2.68%
  PG.N Procter & Gamble 2.59%
  IBM.N Intl Business Machines Corp 2.57%
  AAPL.OQ Apple Inc. 2.57%
  CVX.N Chevron Corp 2.18%
  MRK.N Merck & Co Inc 1.54%
  DOW.N Dow Inc 1.31%
  INTC.OQ Intel Corp 1.26%
  VZ.N Verizon Communications Inc 1.17%
  KO.N Coca-Cola Co 1.05%
  WBA.OQ Walgreens Boots Alliance Inc 1.00%
  CSCO.OQ Cisco Systems Inc 0.95%
 • 資料來源:國泰投信整理, 2021/03/04
客服專線:(02)7713-3000 客服傳真:(02)2382-0437
客服信箱:net080@cathaysite.com.tw
台北總公司
新竹分公司
台中分公司
高雄分公司
106 台北市大安區敦化南路二段39號6樓
302 新竹縣竹北市三民路133號6樓
404 台中市北區進化路581之7號(國泰育仁通商大樓8樓)
801 高雄市前金區中華三路148號14樓
電話:(02)2700-8399
電話:(03)553-0339
電話:(04)2234-1269
電話:(07)285-1269
傳真:(02)2701-3770
傳真:(03)553-1838
傳真:(04)2234-1569
傳真:(07)285-1268
104年金管投信新字第013號 / 100年金管投信新分字第014號 / 104年金管投信新分字第003號 / 104年金管投信新分字第002號
國泰投信 獨立經營管理 Copyright © 國泰投信 All rights reserved.